Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu

Są jeszcze miejsca dla chętnych nauczenia się sztuki pięknego śpiewu. Nie miej skrupułów i spróbuj. Być może odkryjesz swój ukrytu dotąd talent!!!

Sekcja wokalna

05 maja 2020 17:26 | Sekcja wokalna

Kwestionariusz

 

PUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE

w Kędzierzynie-Koźlu

 

KWESTIONARIUSZ - WOKAL

kandydata na rok szkolny……………

 

 

1. Imię i nazwisko kandydata .........................................................................................

2. Pesel kandydata .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

3. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................

4. Adres zamieszkania .....................................................................................................

5.Imię, nazwisko rodziców(opiekunów).........................................................................

6. Telefon kontaktowy ......................................................................................................

7. Szkoła i klasa do jakiej uczęszcza? ..............................................................................

 

 


8. Czy kandydat zetknął się z śpiewem (w jaki sposób?)…............................................

 

9. Preferowany rodzaj śpiewu: 1. klasyczny 2. rozrywkowy (podkreśl właściwy)

 

Charakterystyka ogólna kandydata

 

Dziecko jest w domu

Tak

Nie

Różnie

Dziecko w szkole

Tak

Nie

Różnie

Chętne do działań

 

 

 

Uczy się szybko i w krótkim czasie

 

 

 

Cierpliwe, nie nudzi się szybko

 

 

 

Dużo się uczy i ma dobre wyniki

 

 

 

Samodzielnie pokonuje trudności typu: zadanie domowe, sprzątanie itp.

 

 

 

Ma kłopoty z nauką, ale wychodzi na swoje

 

 

 

Decyzja o zapisaniu się do sekcji wokalnej jest wyborem:

 

1. rodzica 2. woli dziecka 3. pod wpływem znajomych 4. rówieśników, uczniów sekcji wokalnej

 

 

..................................................................................

data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

 

 

T E S T WOKALNY

 

Imię i nazwisko kandydata : ...........................................................................

 

 

l.p.

Ćwiczenie rytmiczne

Powtarzanie melodii

Zmiany w melodii

Kończenie melodii na tonice

Wielodźwięki

Odnajdywanie dźwięków w obrębie pentatoniki

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

suma

 

 

 

 

 

 

Ogółem liczba punktów:

 

 

 

Znajomość nut.

własną piosenkę śpiewa czysto (tak-nie).........................

kandydat zna ich położenie na pięciolinii (tak-nie) .......................

długość trwania nut: pół-ćwierć-ósemka (tak-nie) .........................

potrafi wykonać ćwiczenie nr 6 (tak-nie)........................

 

 

 

Kandydat został przyjęty do sekcji wokalnej Ogniska: TAK - NIE

 

Podpisy komisji rekrutacyjnej naboru:

 

  1. ................................................................

  1. ................................................................

 

 

 

Decyzją Dyrektora Ogniska kandydat został przyjęty do klasy .................

 

nauczyciel .............................................................

 

 

 

Przeczytano: 116 razy. Wydrukuj|Do góry