Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu

Są jeszcze miejsca dla chętnych nauczenia się sztuki pięknego śpiewu. Nie miej skrupułów i spróbuj. Być może odkryjesz swój ukrytu dotąd talent!!!

Sekcja wokalna

13 maja 2020 15:50 | Sekcja wokalna

Dział wolano-estradowy

Nauczanie śpiewu jest głównym zadaniem Działu Wokalno – Estradowego

w Publicznym Ognisku Artystycznym i stanowi zasadniczy czynnik rozwoju muzycznego ucznia. W programie dla poszczególnych klas, wykorzystywane są utwory różniące się trudnościami zarówno technicznymi, jak i interpretacyjnymi. Repertuar zawiera wybrane pozycje z różnych epok i stylów muzycznych. Tak dobrany materiał obejmuje różnorodne problemy muzyczne, techniczne i tym samym zapewnia prawidłowy rozwój ucznia.

 

Cele nauczania śpiewu:

 

1. Zainteresowanie ucznia muzyką, a w szczególności śpiewem, będącym jednym z elementów rozwoju intelektualnego i duchowego człowieka.

2. Nauczanie podstaw śpiewu wraz z umiejętnością rozumienia formy i treści śpiewanych utworów.

3. Rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego predyspozycji i wieku.

4. Rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej ucznia, budzenie u niego wrażliwości estetycznej, kształcenie wyobraźni artystycznej, poczucia piękna, refleksji uczuciowej.

5. Przygotowanie do samodzielnej pracy nad utworami.

6. Przygotowanie do występów solowych i zespołowych: umiejętność koncentracji, prezentacji estradowej oraz współpracy z instrumentalistami.

7. Rozbudzenie zamiłowania i rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego, w duetach, tercetach i chórze.

8. Przygotowanie absolwentów do dalszego aktywnego interesowania się muzyką tak, aby w przyszłości stali się nie tylko jej zamiłowanymi odbiorcami, lecz także wykonawcami.

9. Przygotowanie absolwentów o odpowiednich predyspozycjach do dalszego kształcenia się w szkołach muzycznych II stopnia.

10. Przygotowanie absolwentów do egzaminów na studia i do śpiewania w zespołach muzycznych.

 

 

 

 

 

 

 

Efekty kształcenia w Publicznym Ognisku Artystycznym

 

Uczeń:

- szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów,

- przestrzega zasad kultury, etyki i prawa autorskiego,

- posiada wiedzę niezbędną do rozwijania swego głosu i do świadomego

uczestnictwa w życiu muzycznym,

- kreatywnie realizuje zadania, wykazując się wrażliwością artystyczną,

- podejmuje inicjatywy wynikające z rozwijania pasji muzycznej,

- publicznie prezentuje swoje dokonania artystyczne,

- śpiewa, posługując się prawidłowo aparatem głosowym,

- czyta nuty ze zrozumieniem w zakresie umożliwiającym mu wykonanie

nieskomplikowanych utworów muzycznych,

- wykorzystuje umiejętności i wiedzę ogólnomuzyczną w zakresie niezbędnym

do zrozumienia i wykonywania utworów,

- świadomie wykorzystuje słuch muzyczny w działaniach praktycznych,

- realizuje wskazówki wykonawcze ze zrozumieniem,

- ocenia jakość wykonywanych zadań,

- pracuje w zespole pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za realizację projektu

biorąc współodpowiedzialność za efekt końcowy tej pracy,

- komunikuje się i współpracuje z członkami zespołu,

- buduje relacje oparte na zaufaniu,

- prezentuje postawę proaktywną,

- organizuje swoją pracę indywidualną,

- systematycznie rozwija swoje umiejętności,

- wykorzystuje techniki informacyjne i komunikacyjne,

- przewiduje skutki podejmowanych działań,

- stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem.

 

Przeczytano: 129 razy. Wydrukuj|Do góry