Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu

Są jeszcze miejsca dla chętnych nauczenia się sztuki pięknego śpiewu. Nie miej skrupułów i spróbuj. Być może odkryjesz swój ukrytu dotąd talent!!!

Sekcja taneczna

05 maja 2020 17:27 | Sekcja taneczna

Kwestionariusz

PUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE

w Kędzierzynie-Koźlu

 

KWESTIONARIUSZ - TANIEC

kandydata na rok szkolny ……………..

 

  1. Imię i nazwisko kandydata .........................................................................................

  2. Pesel kandydata .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

  1. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................

  1. Adres zamieszkania .....................................................................................................

  2. Imię, nazwisko rodziców(opiekunów).........................................................................

  3. Telefon kontaktowy ......................................................................................................

  4. Szkoła i klasa do jakiej uczęszcza? ..............................................................................

  5. Czy kandydat zetknął się z tańcem (w jaki sposób?)..................................................

 

Charakterystyka ogólna kandydata

 

 

 

Dziecko jest w domu

Tak

Nie

Różnie

Dziecko w szkole

Tak

Nie

Różnie

Chętne do działań

 

 

 

Uczy się szybko i w krótkim czasie

 

 

 

Cierpliwe, nie nudzi się szybko

 

 

 

Dużo się uczy i ma dobre wyniki

 

 

 

Samodzielnie pokonuje trudności typu: zadanie domowe, sprzątanie itp.

 

 

 

Ma kłopoty z nauką, ale wychodzi na swoje

 

 

 

 

 

Decyzja o zapisaniu się do sekcji tanecznej jest wyborem:

 

1. rodzica 2. woli dziecka 3. pod wpływem znajomych 4. rówieśników, uczniów sekcji tanecznej

 

 

 

 

 

  

..................................................................................

data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

 

 

T E S T TANECZNY

 

Imię i nazwisko kandydata : ...........................................................................

 

 

 

 

Umiejętności taneczno - rytmiczne:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................

 

 

 

Kandydat został przyjęty do sekcji tanecznej Ogniska: TAK - NIE

 

Podpisy komisji rekrutacyjnej naboru:

 

  1. ................................................................

  1. ................................................................

 

 

 

Decyzją Dyrektora Ogniska kandydat został przyjęty do klasy .................

 

nauczyciel .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 116 razy. Wydrukuj|Do góry