Publiczne Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie-Koźlu

Są jeszcze miejsca dla chętnych nauczenia się sztuki pięknego śpiewu. Nie miej skrupułów i spróbuj. Być może odkryjesz swój ukrytu dotąd talent!!!

Sekcja plastyczna

05 maja 2020 17:30 | Sekcja plastyczna

Kwestionariusz

PUBLICZNE OGNISKO ARTYSTYCZNE

w Kędzierzynie-Koźlu

 

KWESTIONARIUSZ - PLASTYKA

kandydata na rok szkolny ……….

 

1. Imię i nazwisko kandydata …......................................................................................

2. Pesel kandydata .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

3. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................

4. Adres zamieszkania .....................................................................................................

5. Imię, nazwisko rodziców(opiekunów)…......................................................................

6. Telefon kontaktowy…...................................................................................................

7. Szkoła i klasa do jakiej uczęszcza?…...........................................................................

8. Czy kandydat zetknął się z plastyką (w jaki sposób?)...............................................

 

Charakterystyka ogólna kandydata

Dziecko jest w domu

Tak

Nie

Różnie

Dziecko w szkole

Tak

Nie

Różnie

Chętne do działań

 

 

 

Uczy się szybko i w krótkim czasie

 

 

 

Cierpliwe, nie nudzi się szybko

 

 

 

Dużo się uczy i ma dobre wyniki

 

 

 

Samodzielnie pokonuje trudności typu: zadanie domowe, sprzątanie itp.

 

 

 

Ma kłopoty z nauką, ale jakoś wychodzi na swoje

 

 

 

 

  

Decyzja o zapisaniu się do sekcji plastycznej jest wyborem:

 

1. rodzica 2. woli dziecka 3. pod wpływem znajomych 4. rówieśników, uczniów sekcji plastycznej

 

 

 

..................................................................................

data i podpis rodzica (prawnego opiekuna)

 

 

 

 

T E S T SPRAWNOŚCI PLASTYCZNYCH

 

 

Imię i nazwisko kandydata : ...........................................................................

 

 

 

Umiejętności plastyczne:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................

 

 

 

Kandydat został przyjęty do sekcji plastycznej Ogniska: TAK - NIE

 

Podpisy komisji rekrutacyjnej naboru:

 

 

  1. ................................................................

 

  1. ................................................................

 

 

 

Decyzją Dyrektora Ogniska kandydat został przyjęty do klasy .................

 

nauczyciel .............................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytano: 155 razy. Wydrukuj|Do góry